Onderlinge Wedstrijden bij de MWR

Veel zeilers vinden het leuk af en toe een wedstrijdje te varen. Om daarvoor een speciale boot en uitrusting aan te schaffen komt er meestal niet van. De MWR organiseert daarom jaarlijks een serie van acht ( vier dagen van twee) onderlinge wedstrijden waarbij door het gebruik van een handicap systeem ook met verschillende boten gevaren kan worden. Via dit handicapsysteem (het SW-systeem) worden de kansen voor iedereen zoveel mogelijk gelijk gemaakt.

Ook halverwege het seizoen kan men natuurlijk mee gaan doen. Een seizoensprijs wordt dan natuurlijk wat lastiger (zie onder) maar het is wel een manier om eens te kijken hoe het in zijn werk gaat!

De normale gang van zaken is als volgt:

Wedstrijdregels:
In het algemeen geldt dat de regels van het Watersportverbond gevolgd worden. Vanwege de wat kleinere schaal van de MWR-wedstrijden zijn een aantal zaken wat vereenvoudigd. Dit geldt vooral de seinen bij de start. Een beknopte samenvatting van deze regels staat op:

Wedstrijdreglement Watersportverbond

X