Contributies en havengelden MWR  2024 

Contributie MWR:  
Contributie MWR
+ bijdrage Watersportverbond
Contributie per vol kalenderjaar  2024 € 177,00
Korting op de contributie bij aanvang lidmaatschap in de maand:  juni   20%
   juli   35%
   augustus   50%
   september   65%
   oktober   80%
 
50% korting op de contributie MWR  vol kalenderjaar wordt gegeven aan leden die of:
 
 1) geen haven/walplaats gebruiken of hiervoor op de wachtlijst staan
 2) scholieren en studenten vanaf 16 t/m 27 jaar die zelfstandig lid willen worden
   
           Deze korting geldt niet voor de bijdrage Watersportverbond (24,00).
 
Donateurs: Minimum donatie € 61,00 p.p. per verenigingsjaar.
__________________________________________________________


Liggelden, zomerplaatsen vanaf 1 april t/m 31 oktober:

 

A. In het water:

1.) Voor alle ligplaatsen in het water is jaarlijks een entree á € 154,00 van kracht.

2.) Optie:  Electra voor het opladen van E-boot € 40,00.

3.) Ligplaats zeilboten haven (excl. BTW):

5 meter met zijsteiger         € 150,00 zonder zijsteiger   € 119,00
6 meter met zijsteiger         € 206,00 zonder zijsteiger   € 176,00
7 meter met zijsteiger         € 241,00 zonder zijsteiger   € 210,00
8 meter met zijsteiger         € 323,00 zonder zijsteiger   € 292,00
9 meter met zijsteiger         € 356,00  n.v.t.

 

Ligplaats motorboten haven (incl. BTW):

5 meter met zijsteiger      € 181,50 zonder zijsteiger    € 143,99
6 meter met zijsteiger      € 249,26 zonder zijsteiger    € 212,96
7 meter met zijsteiger      € 291,61 zonder zijsteiger    € 254,10
8 meter met zijsteiger      € 390,83 zonder zijsteiger    € 353,32
9 meter met zijsteiger     € 430,76 n.v.t.

 

B. Op de wal zomer:

Kano’s, Optimisten, surfplanken in de stelling € 43,00
   
Overige ligplaatsen op de wal gedurende de zomer:  
 
 
 
 
lengte object  (incl. BTW)  (excl. BTW)
 4 meter  motorboot €    70,18  zeilboot €   58,00
 5 meter  motorboot €  143,99  zeilboot € 119,00
 6 meter  motorboot €  212,96  zeilboot € 176,00
 7 meter  motorboot €  254,10  zeilboot € 210,00

 

Winterplaatsen:

 

A.  In het water 25 % van de zomerligplaats met entree € 38,50.

B.  Op de wal: entree € 77,00 en stalling op basis van lengte:
 
 lengte object  (incl. BTW)   (excl. BTW)
 4 meter  motorboot   €    36,91  zeilboot     €    30,50
 5 meter  motorboot   €    72,00  zeilboot     €    59,50
 6 meter  motorboot   €  106,48  zeilboot     €    88,00
 7 meter  motorboot   €  127,05  zeilboot     €  105,00
 8 meter  motorboot   €  176,66  zeilboot     €  146,00
 9 meter  motorboot   €  197,23  zeilboot     €  163,00

 

C . Kano’s, Optimisten en surfplanken in de stelling:     €  26,50

Entreegeld wordt jaarlijks geheven. De entree is de toegang tot de haven/walplaats.

Op de haven/walplaats tarieven wordt voor motorboten BTW geheven.

X