Contributies en havengelden MWR 2022

Contributie MWR:  
Contributie MWR
+ toeslag KNWV
Contributie per vol kalenderjaar   2022 € 160,00
Korting op de contributie bij aanvang lidmaatschap in de maand:  juni   20%
   juli   35%
   augustus   50%
   september   65%
   oktober   80%
 
50% korting op de contributie MWR  vol kalenderjaar wordt gegeven aan leden die of:
 
   
 1) geen haven/walplaats gebruiken of hiervoor op de wachtlijst staan
 2) scholieren en studenten vanaf 16 t/m 27 jaar die zelfstandig lid willen worden
           Deze korting geldt niet voor de toeslag KNWV (21,70).
Donateurs: Minimum donatie € 55,00 p.p. per verenigingsjaar.
 

________________________________________


Liggelden, zomerplaatsen vanaf 1 april t/m 31 oktober:

 

A. In het water:

1.) Voor alle ligplaatsen in het water is entree € 138,00 van kracht.

2.) Ligplaats zeilboten haven (excl. BTW):

 

5 meter met zijsteiger         € 135,00 zonder zijsteiger   € 107,00
6 meter met zijsteiger         € 186,00 zonder zijsteiger   € 158,00
7 meter met zijsteiger         € 217,00 zonder zijsteiger   € 189,00
8 meter met zijsteiger         € 291,00 zonder zijsteiger   € 263,00
9 meter met zijsteiger         € 320,00 n.v.t.

 

3.) Ligplaats motorboten haven (incl. BTW):

5 meter met zijsteiger      € 163,35 zonder zijsteiger    € 129,40
6 meter met zijsteiger      € 225,06 zonder zijsteiger    € 191.18
7 meter met zijsteiger      € 262,57 zonder zijsteiger    € 228,69
8 meter met zijsteiger      € 352,11 zonder zijsteiger    € 318,23
9 meter met zijsteiger     € 387,20  n.v.t.

 

B. Op de wal zomer:

Kano’s, Optimisten, surfplanken in de stelling € 39,00
   
Overige ligplaatsen op de wal gedurende de zomer:  
 
 
 
 
lengte object  (incl. BTW)  (excl. BTW)
 4 meter  motorboot €    66,55  zeilboot €   55,00
 5 meter  motorboot €  129,47  zeilboot € 107,00
 6 meter  motorboot €  191,18  zeilboot € 158,00
 7 meter  motorboot €  228,69  zeilboot € 189,00

 

Winterplaatsen:

 

A.  In het water 25 % van de zomerligplaats met entree € 34,50.

B.  Op de wal: entree € 69,00 en stalling op basis van lengte:
 
 lengte object  (incl. BTW)   (excl. BTW)
 4 meter  motorboot   €   33,28  zeilboot     €   27,50
 5 meter  motorboot   €   64,74  zeilboot     €   53,50
 6 meter  motorboot   €   95,59  zeilboot     €   79,00
 7 meter  motorboot   €  114,35  zeilboot     €   94,50
 8 meter  motorboot   €  159,12  zeilboot     €  131,50
 9 meter  motorboot   €  176,66  zeilboot     €  146,00

Entreegeld wordt jaarlijks geheven. De entree is de toegang tot de haven/walplaats.

Op de haven/walplaats tarieven wordt voor motorboten BTW geheven.

X