Contributies en havengelden MWR  2023

Contributie MWR:  
Contributie MWR
+ toeslag KNWV
Contributie per vol kalenderjaar  2023 € 169,00
Korting op de contributie bij aanvang lidmaatschap in de maand:  juni   20%
   juli   35%
   augustus   50%
   september   65%
   oktober   80%
 
50% korting op de contributie MWR  vol kalenderjaar wordt gegeven aan leden die of:
 
 1) geen haven/walplaats gebruiken of hiervoor op de wachtlijst staan
 2) scholieren en studenten vanaf 16 t/m 27 jaar die zelfstandig lid willen worden
   
           Deze korting geldt niet voor de toeslag KNWV (22,70).
 
Donateurs: Minimum donatie € 58,00 p.p. per verenigingsjaar.
__________________________________________________________


Liggelden, zomerplaatsen vanaf 1 april t/m 31 oktober:

 

A. In het water:

1.) Voor alle ligplaatsen in het water is jaarlijks een entree á € 146,00 van kracht.

2.) Optie:  Electra voor het opladen van E-boot € 40,00.

3.) Ligplaats zeilboten haven (excl. BTW):

5 meter met zijsteiger         € 143,00 zonder zijsteiger   € 113,00
6 meter met zijsteiger         € 197,00 zonder zijsteiger   € 167,00
7 meter met zijsteiger         € 229,00 zonder zijsteiger   € 200,00
8 meter met zijsteiger         € 308,00 zonder zijsteiger   € 278,00
9 meter met zijsteiger         € 339,00  n.v.t.

 

Ligplaats motorboten haven (incl. BTW):

5 meter met zijsteiger      € 173,03 zonder zijsteiger    € 136,73
6 meter met zijsteiger      € 238,37 zonder zijsteiger    € 202,07
7 meter met zijsteiger      € 277,09 zonder zijsteiger    € 242,00
8 meter met zijsteiger      € 372,68 zonder zijsteiger    € 336,38
9 meter met zijsteiger     € 410,19 n.v.t.

 

B. Op de wal zomer:

Kano’s, Optimisten, surfplanken in de stelling € 41,00
   
Overige ligplaatsen op de wal gedurende de zomer:  
 
 
 
 
lengte object  (incl. BTW)  (excl. BTW)
 4 meter  motorboot €    70,18  zeilboot €   58,00
 5 meter  motorboot €  136,73  zeilboot € 113,00
 6 meter  motorboot €  202,07  zeilboot € 167,00
 7 meter  motorboot €  242,00  zeilboot € 200,00

 

Winterplaatsen:

 

A.  In het water 25 % van de zomerligplaats met entree € 36,50.

B.  Op de wal: entree € 73,00 en stalling op basis van lengte:
 
 lengte object  (incl. BTW)   (excl. BTW)
 4 meter  motorboot   €    35,09  zeilboot     €    29,00
 5 meter  motorboot   €    68,37  zeilboot     €    56,50
 6 meter  motorboot   €  101,04  zeilboot     €    83,50
 7 meter  motorboot   €  121,00  zeilboot     €  100,00
 8 meter  motorboot   €  168,19  zeilboot     €  139,50
 9 meter  motorboot   €  187,55  zeilboot     €  155,00

 

C . Kano’s, Optimisten en surfplanken in de stelling:     €  26,50

Entreegeld wordt jaarlijks geheven. De entree is de toegang tot de haven/walplaats.

Op de haven/walplaats tarieven wordt voor motorboten BTW geheven.

X